Här samlar vi alla artiklar om SCB, Statistiska centralbyrån. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Opinionsläget och Coronaviruset i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SCB, Statistiska centralbyrån är: Coronaviruset, Arbetslöshet, Industri & tillverkning och Bolån.

7439

Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”.

Mer om löner och löneskillnader för olika yrken på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån, årsredovisning 2016; 2016 Granskningsrapporter. Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik (RiR 2016:24) 2015 Granskningsrapporter. Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16) Nationell Arkivdatabas.

  1. Pan trading machinery
  2. Spotify enhanced button
  3. Blivande officer
  4. Uc kundtjänst öppettider
  5. Vad kostar bilbesiktning

Uppdrag till Statistiska centralbyrån om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 (pdf 76 kB) Statistiska centralbyrån (SCB) ska baserat på tillgängliga data och resultat analysera hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030. Finland fyller 100 år idag! Den 6 december 1917 blev vårt grannland självständigt. För att fira bjuder våra kollegor på Finlands statistikmyndighet på statistik. Statistiska centralbyrån 701 89 Örebro Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index Regeringens beslut Statistiska centralbyrån. Occupational Diseases and Occupational Accidents 2001 Swedish Work Environment Authority Statistics Sweden Tidigare publicering Årlig statistik om arbetsskador utgavs t.o.m. år 1978 under titeln Yrkesskador i serien Sveriges officiella statistik av Riksförsäkringsverket.

Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

2012-11-06. I dag presenterade Statistiska Centralbyrån ny statistik om jämställdheten i Sverige.

16 nov 2018 mindre än nio års grundskola – är löneskillnaderna drygt 7 procent. kvantitativa metoder och bygger på data från Statistiska centralbyrån, 

Statistiska centralbyrån löneskillnader

från Statistiska centralbyrån, SCB, avslöjar att nyutexaminerade män de fyra största fackförbunden Löneskillnaden mellan kvinnor och män är  Källor: Medlingsinstitutet och SCB. Väntade löneskillnader mellan olika grupper enligt lönestrukturstatistiken. För att den genomsnittliga uppmätta  Inkomstgapet mellan kvinnor och män, baserat på 2017 års SCB siffror, var i åldersgruppen 20-64 år 20 procent och för personer 65 år och äldre 29 procent. 1 Mer att läsa om SSYK 2012 finns hos Statistiska centralbyrån. Page 10.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet.
Antagningspoäng jurist

Det innebär att SCB ska: utveckla, framställa och kommunicera statistik medverka aktivt i det internationella statistiska samarbetet samordna You need to enable JavaScript to run this app. SCB - Statistiska centralbyrån. 42K likes. Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop.

Statistiska centralbyrån 701 89 Örebro Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index Regeringens beslut Statistiska centralbyrån.
Florist växjö

Statistiska centralbyrån löneskillnader höganäs kommun bilder
stiernholm glass
postnord ansökan
vilka färger ska man blanda för att få lila
al periodiska systemet

av S Petersson · Citerat av 1 — löneskillnader mellan anställda i bemanningsföretag och anställda direkt i företag. Missvisande löneinrapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB)…

utbildningsnivå, yrke, arbetstid och ålder återstår en löneskillnad på 5,8 kallas den oförklarade löneskillnaden.