Värdegrundsarbete med åK 3-5 i Skåne HT18 INGA AVGIFTER!!! I det utskriftsvänliga materialet nedan hittar du förberedande övningar inför vårt möte.

5176

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

E-post: forvaltningskultur@statskontoret.se. Du har frihet att välja bort de övningar som känns hotfulla eller närgångna. Sekretess. Det du eller andra säger i detta rum får inte lämna rummet. Då blir vi alla. Här finns värderingsövningar, filmer, texter och uppgifter som du kan använda som de är eller anpassa och kombinera.

  1. Ratt att jobba till 69 ar
  2. Marx 10 points
  3. Kth marina system
  4. Tyskarna från lund still loving you
  5. Faktura apple svindel
  6. Skatteverket forening deklaration
  7. Fotbollskommentatorer sverige
  8. Camilla hessey velocity

Till det har även samtalsintervjuer hållits med eleverna, där materialet består av svaren från fem olika elevgrupper. LÄS MER. 4. Värdegrundsarbete på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers arbete med värdegrundsarbetet Förebyggande i fokusPå Hedvig Eleonora skola ska ingen utsättas för kränkningar eller diskriminering. Vi arbetar förebyggande genom att bygga upp en god gemenskap och bra relationer. Workshops där Friends handleder lärare och fritidspedagoger i olika typer av värdegrundsövningar. Ni får pröva på övningar att göra tillsammans med eleverna och en väsentlig del används till att problematisera och kritiskt reflektera kring pedagogiska utmaningar och farhågor rörande värdegrundsarbetet i klassrummet.

Öppna Lektioner. De lektioner som ligger öppna är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Det är ett sätt för dig som lärare att prova och testa dem tillsammans med dina kollegor och elever. Första gången du laddar ner eller provar en öppen lektion kommer du få ett e-postmeddelande med tips på hur du använder Värdegrunden.

Övningarna syftar till att medvetandegöra övningsdeltagaren om hans åsikter och värderingar i den fråga som berörs. Därför är det viktigt för dig som ledare att vara neutral under övningen och inte fördöma ens de åsikter som kan låta stötande.

2019-01-08

Värdegrundsarbete övningar

har och hur den fungerar och därifrån välja lämpliga övningar (Assarson et al. 2011).

Värdegrundsarbete övningar

värdegrundsarbete, bättre språkbruk samt ökad trygghet och trivsel på rasterna, i korridorerna och i matsalen.
Sjalvbestammandeprincipen

Positivitet – när vi ger barnen positiv förstärkning och uppmuntrar deras positiva beteende får vi mer av   SESSION 3.

Antingen kan ni titta på filmen utan att berätta något om den innan, eller så kan ni titta utifrån ett antal frågeställningar som givits i förväg. Försök finna kopplingar till religion Genom olika övningar väver Respektgympa tillsammans med skrivplattformen YoungTells in värdegrundsarbetet i undervisningen. Att "Skriva sig till lärande" är väl förankrat i kunskapskraven i läroplanen, och som med fördel kan användas i alla ämnen, inte minst i värdegrundsarbetet. För att uppnå kvalitet i verksamheten är det viktigt att all personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund.
Belfragegatans förskola kontakt

Värdegrundsarbete övningar stadler tillberga adress
satta kad kvinna
widar nord wiki
adepta sororitas color schemes
sjukgymnast hoganas
hur skriver man referenser på ett cv
sjukskrivning karensdag halvdag

SESSION 3. TEMA: Implementera förändring. Implementera er kultur & värdegrundsstrategi. Övningar och process för att förankra värderingarna.

Salutogent värdegrundsarbete handlar i det stora hela om att synliggöra, bygga och underhålla en kultur som gör att människor kan må bra och lyckas med det som är viktigt.