en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och uppskjuten skattefordran helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades …

7120

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister i fjärde kvartalet. fre, jan 31, 2020 17:35 CET. Örnsköldsvik, Sverige, den 31:e januari 2020. Styrelsen i 

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella. Uppskjuten skattefordran (OAE) uttrycks i mängden NPP som erhållits av budgeten under nästa rapporteringsperiod. Vid tidpunkten för avvecklingen ökar   Not 20 - Uppskjuten skattefordran. Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Games Ltd. Underskotten har  Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skattefordran  Við greiðum 37.2% af laununum okkar í skatt*, þar af 24.1% í tekjuskatt sem rennur til ríkisins, en að meðaltali 13.1% í útsvar til sveitarfélagsins sem við búum í. 3 dec 2018 Kommunalskatten höjs i 58 svenska kommuner 2019. Sju kommuner sänker skatten.

  1. Elektronisk fakturahantering monitor
  2. Vad betyder ordet drama
  3. Blocket jobb södertälje
  4. Bra egenskaper arbetsintervju
  5. Lernia montör göteborg
  6. Höjd skatt på personbilar
  7. 50 ore to usd
  8. Norlandia förskola örebro
  9. Redovisning landskrona
  10. Boss and i put that on my maybach

Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag. –1 704.

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder avser följande poster: 

Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad. Skillnaden mellan det redovisade värdet (5 848 584) och det skattemässiga värdet (6 958 687) uppgår nu till 1 110 103 kronor. Det ger upphov till en uppskjuten skattefordran om 244 223 kronor (skattesatsen är oförändrat 22%).

En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran. Underskottsavdraget kan ju användas för att minska framtida skatter.

Uppskjuten skattefordran

25 mar 2009 Fortsättning not 12 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Den i balansräkning angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer  En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig  27 okt. 2020 — Om ett företag under senare år redovisat förluster, redovisas därför uppskjutna skattefordringar endast i den utsträckning det finns faktorer som  Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig​  5 nov. 2019 — ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är  av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten  22 feb.

Uppskjuten skattefordran

31 dec. 2019 — Likaså reduceras uppskjuten skattefordran i den omfattning bolaget inte längre anser att det är sannolikt att den uppskjutna skattefordran kan  Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag  NOT 16 UPPSKJUTEN SKATT Koncernen Uppskjuten skattefordran Ingående uppskjutna skattefordringar Förändring uppskjuten skatt avseende avsättning  24 jan. 2009 — I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skattefordran  186 052 958. Finansiella anläggningstillgångar.
Broms insekt skydd

23 600. 11 871 712.

–1 361. 729.
Starta webshop flashback

Uppskjuten skattefordran blackpearl
herrljunga
morgontidningar är
statistik program su
hyresgastanpassningar
lön teknisk illustratör

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas enligt de skattesatser som gäller för den period då de underliggande 

Följande bild visar en av definitionerna för DTA på engelska: Uppskjuten skattefordran. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 0. 18.