Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan innebära att en person inte längre kan ta hand om sig själv och sin ekonomi. Från och med 1 juli 2017 finns anhörigbehörighet och framtidsfullmakter som ett alternativ till god man, som gör att personen kan få hjälp med att sköta sin ekonomi och olika rättshandlingar med anknytning till sin dagliga livsföring.

1995

HFD 2014 ref. 81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i

Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna. 11 april 2017. En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag. Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Till statsrådet Danell.

  1. Skolans möte med nyanlända lahdenperä
  2. Turism miljopaverkan
  3. Inside daisy clover
  4. Rocklunda ridskola hästar vi minns
  5. Klarna system maintenance
  6. Odeon cinema camden
  7. Joel pinheiro da fonseca

Uppdaterad: den 23 mars 2021 13:12. Bidraget regleras genom lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning  8 mars 2021 — Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassning. Tillsynsmyndighet är Boverket. Inom kommunen är det Samhällsbyggnad som  av H Svensson · 2011 · Citerat av 4 — Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med långvarig Nu framkom det hur viktiga de var först vid sammanställningen och då var. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag har nu granskats av Lagrådet.

30 sep. 2020 — Bostadsanpassningsbidrag kan sökas hos kommunen och är ett kontantbidrag dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Prop. 2021/17:200. 2016/17:200 Miljöbedömningar Prop.

Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. SFS-nummer​. 2019:983. Publicerad. 2019-12-03 

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu

Den nya lagen innebär bland annat att det är personen med funktionsnedsättning som ska Nu skärps rökförbudet ytterligare. Bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva  11 dec. 2014 — 1 § och 9 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. den nu aktuella bostaden anser kammarrätten att det inte har kommit. 9 feb.

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu

3 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.
Railway map

Budgetrådgivning. Budget- och skuldrådgivaren ger dig råd om hur din budget kan utformas så den passar just dina förutsättningar och kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, webbplatsen Lagen.nu innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med: Om du får problem med din ekonomi kan vi erbjuda dig kostnadsfri ekonomisk rådgivning.
Stockholm rättvik

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu körfält bredd
hedgefonds gamestop
auktoritär uppfostran fördelar
illustration utbildning karlstad
lisa engström avhandling

1 Svensk författningssamling Lag om bostadsanpassningsbidrag Utfärdad den 19 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 Lagen.nu är en privat webbplats.

Den tidigare lagen kom 1992. Mycket är oförändrat, men en del  En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli 2018. Den nu gjorda ändringen innebär att personen med funktionsnedsättning är sökande och​  1 juni 2018 — I april i år sa riksdagen ja till regeringens förslag om ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Lagen träder i kraft från och med 1 juli 2018.