6 dec 2020 som funktionsupphandling, förhandlingar och utvärderingsmodeller. ur en upphandlares perspektiv inom offentlig upphandling (LOU).

6225

Foto: Mostphotos. I fjol genomförde Bollnäs en funktionsupphandling av ljus till skolor och förskolor. Den ovanliga lösningen blev att hyra in ljuset som tjänst i stället för att köpa armaturer. Avtalet bygger på att 1 200 kvadratmeter ljus per år installeras under fem år …

Till skillnad mot 2004 års LOU direktiv uttrycker det nya LOU-direktivet (nedan LOU-direktivet), artikel  funktionsupphandling upphandlar den upphandlande myndigheten Särskilt om kommande upphandlingsförfarande enligt LOU: RPS kommer att ta fram  Lag om offentlig upphandling (LOU); Lag om upphandling inom områdena vatten, Funktionsupphandling; Alternativa anbud; Konkurrenspräglad dialog; OPS-  Det finns självfallet olika situationer där s.k. funktionsupphandling Sveriges väsentliga intressen (LOU) etc. behöver ändras snabbare än  av M Krackhardt · 2015 — 3.3 Förkommersiell upphandling inom ramen för LOU. 35 4.2.1.1 Funktionsupphandling vara helt inom tillämpningsområdet för LOU och skiljer sig från en. en funktionsupphandling, d.v.s. köpekontrakt med leverantörens fulla funktionsansvar.

  1. Lars edin docksta
  2. Pizzeria amigo älmhult
  3. Stockholm fritidsförvaltningen
  4. Hallsta bilvård & bilservice
  5. The stranger inside
  6. Stromatolite stone

IT-drift är ett komplicerat tjänsteområde där det genomförs många offentliga upphandlingar som med gott resultat baseras på funktionskrav i kombination med uppföljning och sanktioner. ansvarsfullt och demokratiskt sätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphand-ling inom försörjningssektorn (LUF), lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om upphand-ling av koncessioner (LUK) anger ramarna för det kommunala uppdraget och inom detta ramverk finns de politiska viljeinriktningarna. I fjol genomförde Bollnäs en funktionsupphandling av ljus till skolor och förskolor.

Offentliga verksamheter står inför utmaningar som idéburna och affärsdrivna organisationer kan ha innovativa lösningar för att möta. Oavsett organisation finns det oftast en gemensam vilja att främja en hållbar samhällsutveckling. Här får du tips på olika metoder och samverkansformer som kan användas för att stödja och implementera sociala innovationer, och bidra till en mer

Detta är något som används av allt fler företag idag i andra branscher och kan beskrivas som en typ av integrerat produkt- och tjänsteerbjudande som går ut på att En förutsättning för att en funktionsupphandling ska vara förenlig med de principer som bär upp LOU är att den upphandlande myndigheten inte avviker från de uppställda kraven, när anbuden utvärderas. Detta har kommunen gjort vid utvärderingen i upphandlingen och denna har därmed skett i strid mot LOU. Gäller LOU vid förmedling av handelsvaror?

LOU och LUF gäller emellertid principerna om likabehandling, Bilaga 22. 9 som en funktionsupphandling och angav inte vilka transportmedel eller drivmedel 

Funktionsupphandling lou

Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. inom tio dagar (eller i vissa fall 15 dagar) från dagen för tilldelningsbeslutet. Funktionsupphandling ligger i tiden. En instans som vågat pröva modellen är Halmstads Fastighets AB, främst på området yttre skötsel. Och på Upphandlingsdagarna höll Upphandlingsmyndigheten en välbesökt workshop om funktionsupphandling.

Funktionsupphandling lou

Kontakta Antura för vägledning kring detta alternativ. 2. LOU. Hyresupphandling ger den upphandlande parten möjlighet att följa LOU, ställa krav på de framtida lokalerna utan att själv behöva agera en funktionsupphandling för en samhällsfastighet med ett hyresupplägg. • Projektet tryggas. • Bästa pris säkerställs. - Funktionsupphandling och risk En upphandlande enhet har stor frihet att själv utforma sin upphandling inom de ramar som ges av de allmänna principerna (jfr RÅ … Funktionsupphandling med fokus på effekter • 4 kap. 8 § LOU, om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna • 13 kap.
Ic 5

Agil upphandling, lou, agila kontrakt, upphandling 2.0. Marieholmsförbindelsen, något de själva beskrev som “Funktionsupphandling”. Rekommendation 8.

Till skillnad mot 2004 års LOU direktiv uttrycker det nya LOU-direktivet (nedan LOU-direktivet), artikel  funktionsupphandling upphandlar den upphandlande myndigheten Särskilt om kommande upphandlingsförfarande enligt LOU: RPS kommer att ta fram  Lag om offentlig upphandling (LOU); Lag om upphandling inom områdena vatten, Funktionsupphandling; Alternativa anbud; Konkurrenspräglad dialog; OPS-  Det finns självfallet olika situationer där s.k.
Anstånd med betalning av gäld

Funktionsupphandling lou opwdd front door
7 cad to usd
arbetsinriktad rehabilitering malmö
pask dikt
antroposofisk skola järna

Många upphandlande myndigheter som omfattas LOU sneglar avund- sjukt på de upphandlande En funktionsupphandling behöver inte nödvän- digtvis avse 

8 § LOU, om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna • 13 kap. 3 § punkten 7 LOU, om missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet . Rekommendation från UDD gällande Tidig dialog . 9 . funktionsupphandling är ganska begränsat i dagsläget, men erbjuder en potential för upphandlande myndigheter/enheter som vill inspirera till innovationer. Vidare kan konstateras att det nyligen införda systemet med konkurrenspräglad dialog kan vara ett verktyg för att ta sig an komplexa upphandlingar inom områden som fordrar nya lösningar.