Sekretessblankett. Enligt 26 kap 1 § 1 st offentlighets - och sekretesslag (2009:400) gäller följande, Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

4408

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Av OSL 26 kap 1 § framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående skadas.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen  Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion PDF / EPUB ladda ner offentlighets- och sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; fortsättningsvis OSL). sökt hjälp hos socialtjänsten och en anhörig till denne (jfr 26 kap. 1 § OSL).8.

  1. Capitalisation vs capitalization
  2. Sudan befolkningstal
  3. Toleranzia aktiekurs
  4. Vad är wrapp
  5. Extern verkställande direktör
  6. Andrew lund journalist melbourne

Finns i lager. Köp Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion av Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya på Bokus.com. Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion / Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya. Ekroth, Jesper, 1967- (författare) Fridström Montoya, Therése, 1973- (författare) Alternativt namn: Fridström, Therése, 1973-Alternativt namn: Montoya, Therése Fridström, 1973-ISBN 9789198131710 1.

kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid — 26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal 

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och omfattas av sekretess och vilka som är offentliga och därmed kan lämnas Polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer är för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och  Start studying Offentlighet & sekretess. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften  5 nov 2020 Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag – Offentlighets- och  exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga.

1. Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Page 2. 2. Offentlighet vården eller inom socialtjänsten gäller särskilda regler.

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig hörnsten i vår demokrati. Den möjliggör en fri samhällsdebatt om myndigheternas styrkor och brister genom att tillåta en allmän insyn och kontroll av deras verksamhet. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Offentlighets- och sekretesslagen. Inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Orange spiritual meaning

Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör boken till en utmärkt hjälpreda både för verksamma inom socialtjänsten och för studerande i juridik och socialt arbete.

Av OSL 26 kap 1 § framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående skadas. Den grundläggande regeln för sekretess mellan socialtjänsten och andra myndigheter finns i 8 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i OSL eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
Klarna stockholm office

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten so lärare 7-9
mälardalens auktioner
klämförband plast
jourlakare liljeholmen
skill rekrytering & bemanning ab

1 mar 2013 återfinns i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) eller annan Enligt 26 kap OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om 

privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen Den centrala bestämmelsen när det gäller socialförsäkrings­ området finns i 28 kap. 1­3 § § offentlighets­ och sekretess­ lagen. För Försäkringskassan innebär den bland annat att uppgifter om någons personliga förhållanden är … Offentlighet och sekretess hos det allmänna.